หลักสูตรเพื่อคนไทย

คอร์สเรียนภาษอังกฤษ

Home > คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ > คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรเพื่อคนไทย

เรียนภาษาอังกฤษ ในโลกปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสื่อสารมักใช้ภาษาอังกฤษ Wheether สำหรับการเดินทางเพื่อความบันเทิงในการติดต่องานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากคุณต้องการความคืบหน้าในการทำงานและเชื่อมต่อกับผู้คนจากสถานที่นากในโลกนี้ดังนั้นการวางแผนภาษาอังกฤษคุณควรศึกษาคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของพวกเขา และเป้าหมายภาษาอังกฤษของคุณเราได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเวลานาน เราเป็นสถาบันภาษาอังกฤษที่ยอมรับจากทั่วโลก >>>

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทุกรูปแบบ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกวัย

เรียนภาษาอังกฤษ อยู่ที่ไหนก็จองเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ เรียนกี่โมงก็ได้ เพียงคลิกที่เวลาที่คุณสะดวก ล่วงหน้าเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น เรียนตัวต่อตัว "สด" ทุกคลาส คุณสามารถเรียนที่บ้านผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ มาพร้อมระบบอีเลิร์นนิง การถ่ายทอดสด แบบฝึกหัด วิดีโอ และโปรแกรมการเรียนรู้อื่นๆ อีกมากมาย

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ

สอบถามเพิ่มเติม พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน

General English

หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเน้นให้นักเรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในหัวข้อทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นได้ชัดเจน ฟัง เข้าใจ และพูดได้ถูกต้อง ตลอดจนสามารถ คิดวิเคราะห์และโต้ตอบในประเด็นทางสังคมต่างๆ อย่างมีเหตุผล

Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานอย่างมืออาชีพ แต่ละบทเรียนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่พบในที่ทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการได้ดี

English for Tech Talents

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ทำงานสาย Tech โดยเฉพาะ แต่ละบทเรียนจะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบได้ในที่ทำงานอย่างเจาะจง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง มีความมั่นใจ และใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการได้อย่างดี ทักษะอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

Skill Boosters

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในงานอาชีพ เช่น ทักษะการเขียนอีเมลธุรกิจ ทักษะการสัมภาษณ์งาน ทักษะการนำเสนอ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ประโยค ไวยากรณ์ และทักษะอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานและ ชีวิตประจำวัน
Happy school kids riding a flying pencil and looking excited about learning

Blobish Kids

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 7-14 ปี เน้นพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยเฉพาะ เรียนจริง ฝึกตัวต่อตัวกับอาจารย์ ไม่ต้องท่องจำ เด็กสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ พูดถูกแกรมม่า กล้าสื่อสารกับฝรั่ง
Scroll to Top